tekst links
B-to-B Blog: Reputatie als marketing tool!

In onze ogen is marketing gewoon direct verantwoordelijk voor Sales.
Het uitgangspunt van JJB+Partners voor ’n effectieve marktbenadering is dan ook gebaseerd op de volgende marktwaarden:


Reputatie, recommandatie, referentie en je relaties!


Reputatie:
Voor ’n gedegen marktbenadering moet je altijd aan de basis beginnen, dus is het essentieel dat je bij je Reputatie begint, want die vormt in feite de intrinsieke waarde van je bedrijf! En door middel van een goede combinatie van kwalitatief, face-to-face en kwantitatief marktonderzoek, schriftelijk, bij zowel bestaande relaties als prospects, kan je op redelijk korte termijn inzicht verkrijgen van de sterkte/zwakte, ervaringen en verwachtingen van deze relaties.


Recommandatie:
Een goeie reputatie helpt je natuurlijk aan recommandatie. Je kan op twee manieren aan recommandatie komen namelijk, gewoon zelf je relatie vragen naar prospects voor jou in zijn netwerk! Of je relaties recommanderen jou spontaan, maar je moet dan ook echt wel hoger scoren dan een 8 wijst de praktijk uit!


Referenties:
Maak zorgvuldig gebruik van je referenties, daar heb je immers laten zien wat je waard bent. Maakt ’n heldere projectbeschrijving vanaf problemathiek tot en met de oplossing. En vraag vooral ook toestemming om deze informatie op uw website te mogen plaatsen, dit uiteraard uitgebreid met foto’s, video’s, animaties of ander beeld materiaal.


Relaties en Resultaat:
Inderdaad door zuiver om te gaan met je reputatie, recommandatie en met je relaties, leg je de basis voor een goede marktbenadering!
Om vervolgens deze gezonde basis te benutten om tot een concrete marketing- en communicatie strategie te komen, faciliteert JJB+Partners bedrijven in de Business-to-Business!Contact: Jaap-Jan Bouman – mobiel 06-51-233843