tekst links

Gedegen vanaf de start


“Op de door JJB + Partners ontwikkelde imagocampagne ‘Breed-Breder-Brouwers’ kijk ik met tevredenheid terug. De aanpak kenmerkte zich door gedegenheid vanaf de start, waarbij onze klanten ook uitgebreid werden geïnterviewd. Nog los daarvan is er in de relatie sprake van een plezierige chemie.”

Edwin Kolsteeg
directeur Brouwers Equipment